Pokud jste se registrovali na naší webové stránce a jste našim zákazníkům svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je provozovatel?
Jsme společnost DOMANA, s.r.o. , Adresa: Textilní 6383, Ružomberok 034 01, Slovenská republika, Právní forma: Společnost s ručením omezeným, IČ: 55496245, Registrace: společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl: Sro, vložka číslo 82319/ Jozef Kramár, jednatel. Vaše osobní údaje zpracováváme jako provozovatel, tzn. j. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovány, za jakým účelem a jak dlouho.

Kontaktní údaje
Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +421918790900 nebo nás můžete kontaktovat emailem na email: domana@domana.sk

 

Zákonný důvod zpracování osobních údajů
Právním základem zpracování těchto osobních údajů je podle § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. Čl. 6 písm. b) GDPR, existence smluvního resp. předsmluvního vztahu mezi naší společností jako poskytovatelem služby a vámi jako zájemcem a příjemcem této služby, a tedy existence obchodního, resp. smluvního vztahu.

 

A také je právním základem podle § 13 odst. 1 písm. 1 písm. f) ZOOÚ, resp. Čl. 6 písm. f) GDPR, existence oprávněného zájmu provozovatele, protože důvodně předpokládáme, že Vaše registrace na našem eshopu, resp. zájem o naše newslettery a jejich prohlížení znamená také to, že máte o naše služby zájem.

 

Prohlašujeme
Prohlašujeme, že jako provozovatel vašich osobních údajů splňujeme všechny zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména Zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 

budeme zpracovávat vaše osobní údaje pouze na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, smluvního vztahu nebo uděleného souhlasu

tímto si plníme podle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů

umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle Zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb - Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme za účelem zasílání vámi objednaných objednávek.

Marketing - zasílání Newsletterů - Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání tematických Newslettrů o novinkách které nabízíme.

Děláme tak z na základě existence smluvního vztahu mezi námi, resp. na základě oprávněného zájmu, jelikož předpokládáme, že vás naše novinky zajímají.

Jak dlouho budeme shromažďovat Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje budeme shromažďovat a zpracovávat po dobu trvání našeho obchodního vztahu, resp. vašeho zájmu o naše služby. V případě, že tento zájem ztratíte, dejte nám prosím vás vědět a odhlaste se s odběru námi rozesílaných nabídek a newsletterů.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme všechna možná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

Cookies
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, a ze které stránky přicházíte. Používání cookies k měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem provozovatele, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

 

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu.
Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

 

Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování.

 

Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany.
Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zprostředkovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

 

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb: GEIS SK,. Který nám zajišťuje přepravu vašich objednávek na vámi uvedenou adresu doručení. Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zprostředkovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.

 

Slibujeme vám, že v takovém případě při výběru budeme na zprostředkovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

 

Předávání dat mimo Evropskou unii
Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují stupeň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte několik práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@nabytkar.sk

 

Máte právo na informace, které jsou plněny již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

 

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dnů, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

 

Pokud se u vás něco změní nebo jakékoli své osobní údaje spatříte neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

 

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, myslíte si, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje vymazat nebo máte-li námitku proti zpracování.

 

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.
(Např. Odhlášením z dostávání Newsletteru, omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

 

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vašim dalším právem je právo na vymazání, které můžete uplatnit v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na právním základě souhlasu. V takovém případě vymažeme všechny vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. K zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

 

Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
Máte-li pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme velmi rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů
E-maily s novinkami vám zasíláme na základě výše popsaných právních základech. Odběr našich e-mailů můžete ukončit stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

Mlčenlivost
Dovolujeme si vás ujistit, že my jako provozovatel a také naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž poskytnutí by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje poskytnuty třetí straně.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.